Toimivat verkkotekstit yrityksen menestyksen tukena

wordpress, blogging, writing-923188.jpg

Julkaistu nettisivuilla 31.1.2024
Kirjoittaja Piritta Seppälä

Jokainen yritys kertoo tuotteistaan tai palveluistaan kirjoittamalla. Tekstiä löytyy verkkosivuilta, sosiaalisen median julkaisuista tai sähköposteista. YouTube-videoille tai Instagram-keloihin muotoillaan johdantotekstit. Tekstiä on verkkokauppojen tuotekuvauksissa ja uutiskirjeartikkeleissa. Digiportaiden koulutuksissani keskityimme erityisesti verkkotekstien rooliin osana yrityksen myyntiä ja markkinointia. Tähän artikkeliin olen tiivistänyt koulutusten tärkeimpiä vinkkejä. Näitä olivat esimerkiksi selkeän tekstin ja verkkoartikkelin rakenteiden merkitys osana onnistunutta tekstiä. Tuon artikkelissa esiin myös koulutuksissa esiin nousseita yrittäjien suurimpia haasteita ja yhdessä pohdittuja ratkaisuja näihin.

Ymmärrettäviä tekstejä luetaan enemmän

Teksti on onnistunutta silloin, kun se luetaan. Luettavaa tekstistä tekevät puolestaan selkeys ja sellainen kieli, jota lukijan on helppo ymmärtää. Selkeyteen taas vaikuttavat tekstin rakenne ja käytetty termistö. Tässä luvussa keskityn erityisesti tekstin ymmärrettävyyteen siinä käytetyn termistön kautta. Siitä myös aina aloitimme Digiportaiden kirjoittamiskoulutuksemme.

Työtä tehdessään yrittäjä voi olla syvällä oman ammattikielensä syövereissä. Työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa tuotteista tai palveluista voidaan puhua sujuvastikin ammattitermistöä käyttäen. Tämä ei kuitenkaan aina toimi asiakkaiden kohdalla. Heille yritysten täytyy kirjoittaa kieltä, jota asiakkaat itse käyttävät ja ymmärtävät.

Asiakkaan ymmärtäminen on yksi avain onnistuneisiin teksteihin.

Koulutuksissani kannustin yrittäjiä kysymään itseltään: Miten googlettaisit omaa tuotettasi, jos et tietäisi sen olemassaolosta? Miten asiakkaana etsisit verkosta niitä palveluita, joita tälle tarjoatte? Näistä vastauksista muotoutuivat usein ne termit ja sanayhdistelmät, joita yritysten on hyvä käyttää omista tuotteistaan kirjoittaessaan. Vaikka verkkokirjoittamisen koulutukseni eivät olleet hakukoneoptimoinnin koulutuksia, muistutin osallistujia myös tästä perusasiasta: hyvin suunniteltu ja ymmärrettävä verkkoteksti löytyy usein myös paremmin hakukoneissa.

Tekstin ymmärrettävyyteen liittyen pohdimme myös vaikeamman termistön muuttamista arkikielelle. Tehtävä on tavallaan helppo, kun siihen keskittyy ja lähtee rohkeasti muokkaamaan sisältöä uuteen muotoon sana ja termi kerrallaan. Kun asiaan kiinnittää tietoisesti huomiota, voi ammattitermit oppia vaihtamaan selkeämmiksi jo kirjoitusvaiheessa.

Oman ammattitermistön muokkaamisen tukena käytimme työn tueksi luomaani Jargon-sanakirjaa. Siihen listataan omista teksteistä löytyviä vaikeampia termejä ja ilmaisumuotoja. Jokaisen termin rinnalle mietitään, kenelle aiheesta halutaan puhua. Tämän jälkeen termille kirjoitetaan ”käännös”, jonka juuri tämä kohderyhmä ymmärtää. (Kuva 1.)

Koulutuksiin osallistuneet yrittäjät huomasivat usein, että yhtä termiä ei aina voikaan kääntää yhdellä sanalla. Vastaavasti samasta sanasta voi tulla useampi käännös, kun asiasta puhutaan eri ihmisille ja eri yhteyksissä.

Vastaan tuli myös tilanteita, joissa esimerkiksi lainsäädännöllisistä tai vastaavista syistä oli kuitenkin tarpeen käyttää vaikeampaa termistöä. Tällaisissa tilanteissa pohdimme, millä muilla tavoilla asian ymmärtämistä voisi helpottaa. Yhtenä ratkaisuna totesimme, että samassa tekstissä asiasta voi kirjoittaa sekä ammatti- että arkikielellä. Oleellista kaikissa tapauksissa oli kuitenkin miettiä, ymmärtääkö tekstin lukija, mitä hänelle haluamme kertoa.

Vinkit yrityksen tekstien selkeyttämiseen

  1. Kysy itseltäsi, ymmärtäisivätkö vanhempasi tai isovanhempasi, mitä olet kirjoittanut.
  2. Kysy myös ymmärrätkö itse, mitä olet kirjoittanut.
  3. Käytä tekstissäsi arkikieltä ja selkeää, suomalaista sanastoa.
  4. Vältä lainasanoja ja tieteellisiä termejä, ellei niiden käyttö ole ehdottoman perusteltua.
  5. Kirjoita mieluummin lyhyitä sanoja kuin pitkiä. Ne on helpompi lukea ja ymmärtää.
  6. Pilko pitkät yhdyssanahirviöt osiin: tämänkin yhdyssanahirviön voi lyhentää yhdyssanaksi.
  7. Käytä monipuolista kieltä ja vältä liikaa toistamista

Alkuperäinen teksti  löytyy kokonaisuudessaan hankkeen julkaisusta: Menesty verkossa: huippuasiantuntijoiden tehovinkit. Digiportaat 2.0

Kirjoittaja:
Piritta Seppälä

Piritta Seppälä on viestinnän, verkkoviestinnän ja sosiaalisen median asiantuntija ja kouluttaja. Hän auttaa yrityksiä, organisaatioita ja niiden henkilöstöä tekemään viestintää, joka on selkeää, tavoitteellista ja resurssien mukaan toteutettavaa. Piritta tunnetaan erityisesti järjestöjen sosiaalisen median viestinnän edelläkävijänä. Hän on kirjoittanut järjestösomesta myös kaksi tietokirjaa.

Digiportaat – asiakaslähtöisempää digitaalista liiketoimintaa -hanke 1.9.2023-31.8.2025. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (Xamk), Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Savonlinnan Hankekehitys Oy ja ProAgria Etelä-Savo. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus ESR+ -ohjelmasta.

Lisää lukemista