digiportaat-osaamiskartoitus-ohjaus-scaled

Digiosaamiskartoitus yrityksesi kehittämisen tukena

Digitalisaation ymmärtäminen ja hyödyntäminen on avainasemassa kilpailukykyisessä liiketoiminnassa.

Mitä digitalisaatiolla todellisuudessa tarkoitetaan pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa?

Mitkä asiat yrityksen tulisi hallita ja mistä saa parhaimmat hyödyt?

Astu digiportaille ja ota selvää!

Digiportaat tarjoaa kaikille eteläsavolaisille pk-yrityksille maksuttoman digiosaamiskartoituksen

Maksuton digiosaamiskartoitus tehdään yhdessä oman alueesi yritysneuvojan kanssa. Jo ensimmäinen tapaaminen voi auttaa kirkastamaan näkemyksiäsi omasta liiketoiminnastasi, kilpailueduista, mahdollisista ongelmakohdista ja ratkaisuista:

 • Kartoituksessa etsitään yrityksesi kannalta tärkeimmät digiosaamisen kehittämiskohteet ja koulutustarpeet.
 • Yritysneuvoja antaa sinulle omat suosituksensa siitä, mihin Digiportaiden koulutuksiin tai valmennusohjelmiin sinun olisi hyödyllistä osallistua.
 • Maksuton kartoitus sopii kaikille eteläsavolaisille pk-yrityksille lähtötasosta edistyneisiin.
 • Kartoitukseen pääset mukaan jättämällä meille yhteydenottopyynnön.

Kun etenet Digiportaiden koulutuksiin, sparraukseen, valmennusohjelmiin tai pilotteihin, pääset lisäksi tekemään osaamisen itsearviointia. Itsenäisesti täytettävien kyselyiden avulla saat tietoa oman osaamisesi kehittymisestä. Myöhemmin hankkeen aikana pääset pohtimaan myös digitaitojesi kehittymisen vaikutuksia ja vaikuttavuutta yrityksesi liiketoimintaan.

Digiportaat käyttää toimintansa tukena räätälöityjä, vaikuttavuutta mittaavia mittareita. Käytössä on vaikuttavuuden mittaamiseen työkalu Hyviö.

Miten digiosaamiskartoitus, itsearviointi ja vaikuttavuuden arviointi tehdään?

1. Maksuton digiosaamiskartoitus

 • Osaamiskartoitus toteutetaan haastatteluna yrityksesi tai yritysneuvojan toimipisteessä. Kartoituksia tehdään myös etäyhteyksin.
 • Yritysneuvoja voi tulla tekemään kartoituksen yritykseesi seuraavilla paikkakunnilla; Enonkoski, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Savonlinna, Sulkava (Etelä-Savo pl. Pieksämäki, Joroinen, Rantasalmi)
 • Tiedot tallennetaan Hyviö-järjestelmään.
 • Kartoitus on maksuton.
 • Varaa aikaa kartoitukseen noin 2 tuntia.

2. Seuraa digikehittymistäsi

 • Kun lähdet mukaan koulutuksiin, sparraukseen, valmennusohjelmiin tai pilotteihin, täytät itsenäisesti itsearviointikyselyn Hyviössä. Kyselyssä  kartoitetaan sen hetkisiä digitaitojasi.
 • Itsearviointikysely täytetään hankkeen aikana toistuvasti noin puolen vuoden välein, jolloin saat tietoa omien taitojesi kehittymisestä.
 • Kerättyä tietoa hyödynnetään myös säännöllisesti tehtävässä Digipuntari-tutkimuksessa.
yes no, question, checkbox-4840163.jpg

Käsiteltävät teemat

 • Yrityksen liiketoiminta
 • Perustaidot ja työn tehostaminen digitalisaation avulla
 • Digitaalinen tiedonhallinta ja tietoturva
 • Verkkosisällön tuottaminen
 • Verkkonäkyvyys
 • Digitaalinen mainonta
 • Sosiaalinen media
 • Verkkokauppa ja digitaalinen myynti
 • Yrityksen sisäinen tuotannonhallinta
 • Datan keruu, analysointi ja sen hyödyntäminen
 • Muut