digiportaat-osaamiskartoitus-ohjaus-scaled

Digiosaamis­kartoitus yrityksen kehittämisen tukena

Digitalisaation ymmärtäminen ja hyödyntäminen on avainasemassa kilpailukykyisessä liiketoiminnassa. 

Mitä digitalisaatiolla todellisuudessa tarkoitetaan pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa? 

Mitkä asiat yrityksen tulisi hallita tai mistä parhaimmat hyödyt saa?

Astu digiportaille ja ota selvää!

Digiportaat 2.0 tarjoaa eteläsavolaisille yrityksille maksuttoman digiosaamiskartoituksen. Osaamiskartoituksen tekee alueen yritysneuvoja, joka käy läpi yrittäjän kanssa eri osaamisalueet. Osaamiskartoituksessa pohditaan yhdessä mitkä osaamisalueet ovat yritykselle merkityksellisiä. Kartoitus sopii kaikille yrityksille lähtötasosta edistyneisiin.

Digiportaat 2.0 osaamiskartoitus

Osaamiskartoitus aloitetaan tapaamisella alueen lähimmän yritysneuvojan kanssa. Tapaamisessa selvitetään yrityksen koulutustarpeet nopealla kyselyllä, joka täytetään yhdessä yritysneuvojan kanssa Hyviö-järjestelmässä. Jo ensimmäinen tapaaminen yritysneuvojan kanssa voi auttaa kirkastamaan näkemyksiä omasta liiketoiminnasta, kilpailueduista, mahdollisista pulmista ja ratkaisuista niihin.

Yritysneuvoja antaa sinulle näiden tietojen perusteella omat suosituksensa siitä, mihin Digiportaiden koulutuksiin tai valmennusohjelmiin sinun olisi hyödyllistä osallistua. Myös mahdolliset sparraustarpeet selvitetään tässä vaiheessa.

Lopuksi yrityksen yhteyshenkilö (esim. koulutuksiin osallistuva henkilö) täyttää itsenäisesti kyselyn Hyviössä, jossa kartoitetaan henkilön sen hetkisiä digitaitoja. Linkki kyselyyn lähetetään sähköpostitse, ja sen voi käydä täyttämässä itselleen sopivana aikana.

Digitaitoja koskeva kysely lähetetään hankkeen aikana toistuvasti noin puolen vuoden välein, jolloin henkilö saa tietoa omien taitojensa kehittymisestä. Samalla hankkeen vaikutusten ja vaikuttavuuden seuranta koko maakunnan tasolla helpottuu.

digiportaat-osaamiskartoitus-osaamiskuilut-digitaidot-scaled

Digiosaamis­kartoituksen hyödyt

Digitaalisia työkaluja on tarjolla useita vaihtoehtoja, mutta yrityksen kilpailukyvyn määrittää kuitenkin se, miten hyvin henkilöstö osaa käyttää työkaluja. Digiosaamiskartoituksen tärkeimpiä hyötyjä ovat:

 • Yritysneuvoja auttaa pohtimaan yrityksen digiosaamista ja sopivia työkaluvaihtoehtoja.
 • Löydetään yrityksen kannalta kaikista tärkeimmät digiosaamisen kehittämisen kohteet.
 • Kirkastetaan näkemystä omasta liiketoiminnasta, kilpailueduista, ongelmakohdista ja mahdollisista ratkaisuista.
 • Tuodaan osaamisen kehittyminen näkyväksi hankkeen aikana toistuvilla kyselyillä.

Digiosaamiskartoitusten toteutus

 • Osaamiskartoitus toteutetaan henkilöhaastatteluna yrityksessä tai yritysneuvojan toimipisteessä.
 • Yritysneuvoja voi tulla tekemään kartoituksen yritykseen seuraavilla paikkakunnilla; Enonkoski, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Savonlinna, Sulkava (Etelä-Savo pl. Pieksämäki, Joroinen, Rantasalmi)
 • Tiedot tallennetaan Hyviö-järjestelmään, jolla voidaan mitata ja osoittaa toimenpiteiden vaikuttavuutta. Tutustu tietosuoja- ja rekisteriselosteeseen.
 • Kartoitus on maksuton.
 • Varaa aikaa kartoitukseen noin 2 tuntia.

Osaamiskartoituksen teemoja mm.

 • Yrityksen liiketoiminta
 • Perustaidot, työn tehostaminen digitalisaation avulla
 • Digitaalinen tiedonhallinta ja tietoturva
 • Verkkosisällön tuottaminen
 • Verkkonäkyvyys
 • Digitaalinen mainonta
 • Some
 • Verkkokauppa ja digitaalinen myynti
 • Yrityksen sisäinen tuotannonhallinta
 • Datan keruu, analysointi ja hyödyntäminen
 • Muut tarpeet