digiportaat-osaamiskartoitus-ohjaus-scaled

Digiosaamiskartoitus yrityksesi kehittämisen tukena

Digitalisaation ymmärtäminen ja hyödyntäminen on avainasemassa kilpailukykyisessä liiketoiminnassa.

Mitä digitalisaatiolla todellisuudessa tarkoitetaan pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa?

Mitkä asiat yrityksen tulisi hallita ja mistä saa parhaimmat hyödyt?

Astu digiportaille ja ota selvää!

Digiportaat 2.0 tarjoaa kaikille eteläsavolaisille pk-yrityksille maksuttoman digiosaamiskartoituksen

Maksuton digiosaamiskartoitus tehdään yhdessä oman alueesi yritysneuvojan kanssa. Jo ensimmäinen tapaaminen voi auttaa kirkastamaan näkemyksiäsi omasta liiketoiminnastasi, kilpailueduista, mahdollisista ongelmakohdista ja ratkaisuista:

 • Kartoituksessa etsitään yrityksesi kannalta tärkeimmät digiosaamisen kehittämiskohteet ja koulutustarpeet.
 • Yritysneuvoja antaa sinulle omat suosituksensa siitä, mihin Digiportaiden koulutuksiin tai valmennusohjelmiin sinun olisi hyödyllistä osallistua.
 • Maksuton kartoitus sopii kaikille eteläsavolaisille pk-yrityksille lähtötasosta edistyneisiin.
 • Kartoitukseen pääset mukaan jättämällä meille yhteydenottopyynnön.

Kun etenet Digiportaiden koulutuksiin, sparraukseen, valmennusohjelmiin tai pilotteihin, pääset lisäksi tekemään osaamisen itsearviointia. Itsenäisesti täytettävien kyselyiden avulla saat tietoa oman osaamisesi kehittymisestä. Myöhemmin hankkeen aikana pääset pohtimaan myös digitaitojesi kehittymisen vaikutuksia ja vaikuttavuutta yrityksesi liiketoimintaan.

Miten digiosaamiskartoitus, itsearviointi ja vaikuttavuuden arviointi tehdään?

1. Maksuton digiosaamiskartoitus

 • Osaamiskartoitus toteutetaan haastatteluna yrityksesi tai yritysneuvojan toimipisteessä. Kartoituksia tehdään myös etäyhteyksin.
 • Yritysneuvoja voi tulla tekemään kartoituksen yritykseesi seuraavilla paikkakunnilla; Enonkoski, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Savonlinna, Sulkava (Etelä-Savo pl. Pieksämäki, Joroinen, Rantasalmi)
 • Tiedot tallennetaan Hyviö-järjestelmään.
 • Kartoitus on maksuton.
 • Varaa aikaa kartoitukseen noin 2 tuntia.

2. Itsearviointi osallistujille

 • Kun lähdet mukaan koulutuksiin, sparraukseen, valmennusohjelmiin tai pilotteihin, täytät itsenäisesti itsearviointikyselyn Hyviössä. Kyselyssä  kartoitetaan sen hetkisiä digitaitojasi.
 • Linkki kyselyyn lähetetään sähköpostitse, ja kyselyn voi käydä täyttämässä itselleen sopivana aikana.
 • Itsearviointikysely täytetään hankkeen aikana toistuvasti noin puolen vuoden välein, jolloin saat tietoa omien taitojesi kehittymisestä.
 • Kerättyä tietoa hyödynnetään myös säännöllisesti tehtävässä Digipuntari-tutkimuksessa.

3. Vaikuttavuuskysely

 • Koulutusten, sparrausten, valmennusohjelmien ja pilottien vaikutuksia ja vaikuttavuutta oman yrityksesi toimintaan pääset pohtimaan erillisessä vaikuttavuuskyselyssä.
 • Kyselyn linkin saat myöhemmin hankeen aikana.
 • Kyselyn avulla saat ymmärrystä siitä, millaisia vaikutuksia digitaitojen kehittymisellä on ollut yrityksesi toimintaan.

Mitä teemoja digiosaamiskartoituksessa, itsearvioinneissa ja vaikuttavuuskyselyssä käsitellään?

yes no, question, checkbox-4840163.jpg
 • Yrityksen liiketoimintaa
 • Perustaitoja ja työn tehostamista digitalisaation avulla
 • Digitaalista tiedonhallintaa ja tietoturvaa
 • Verkkosisällön tuottamista
 • Verkkonäkyvyyttä
 • Digitaalista mainontaa
 • Sosiaalista mediaa
 • Verkkokauppaa ja digitaalista myyntiä
 • Yrityksen sisäistä tuotannonhallintaa
 • Datan keruuta, analysointia ja sen hyödyntämistä
 • Vaikutuksia liiketoiminnan eri osa-alueisiin
 • Muita  tarpeita