Oppaat ja oppimateriaalit

Digiportaat -hanke on jo vuodesta 2018 lähtien kerryttänyt digitaalisia oppeja ja kerännyt ne useiden virtuaalisten kansien sisään. Tällä sivulla voit tutustua ja ladata laajan opas- ja oppimateriaalitarjontamme käyttöösi.

Experience Commerce Finland

2019-2023

Tuhti tietopaketti verkkokauppiaille ja verkkokauppaa suunnitteleville. Täältä löydät materiaalia muun muassa verkkokaupan perustamisesta, myynnistä ja markkinoinnista sekä tilauksista ja toimituksista.

Linkkikooste sisältää Business Finlandin tuottaman Experience Commerce Finlandin valmennus- ja webinaaritallenteet sekä strategiatyökaluja ja oppaita verkkokauppiaille.

Verkkokauppa kasvuun Ruotsin malliin

2023

Jos olet verkkokaupan perusasiat jo tunteva yrittäjä, tämä opas on juuri sinua varten. Haluat systemaattisesti kasvattaa verkkoliiketoimintaasi kansainvälisillä markkinoilla tai tehostaa toimintaasi kotimaan markkinassa hyviä esimerkkejä hyödyntäen.

Opas pohjautuu Digiportaat 2.0 -hankkeessa toteutettuun verkkokaupan kasvuohjelmaan, joka oli suunnattu eteläsavolaisille verkkokauppiaille. Ohjelman aikana luotiin osallistujille selkeä polku siitä, miten verkkokauppa ohjataan kasvu-uralle ja kohti isompia markkinoita.

Miten verkkokaupan saa menestymään? Mitä kansainvälinen verkkokauppa vaatii onnistuakseen? Oppaamme tiivistää koulutusten parhaat opit.

Yrittäjän digitaalisen markkinoinnin opas

2023

Onko digimarkkinoinnin perusteet vielä vähän hämärän peitossa? Tarvitsisitko pikaisesti apua digipimeydessä? Yrittäjän digitaalisen markkinoinnin opas on nyt täällä tuomassa valoa pimeään.

Opas on toteutettu Digiportaat 2.0 -hankkeessa toteutetun digitaalisen markkinoinnin koulutusohjelman pohjalta. Ohjelma koostui useista koulutuskerroista, joiden aikana keskityttiin digitaalisen markkinoinnin eri osa-alueisiin asiantuntijoiden johdolla.

Näiden asiantuntijoiden oppien pohjalta koostimme oppaan videot. Videoiden sisältö on kevyt katsaus kuhunkin aiheeseen ja täten helposti lähestyttäviä. Olit sitten digimarkkinoinnin noviisi tai kokenut taitaja.

Polkuja PK-yritysten liiketoiminnan kasvuun

2023

Suomessa on paljon pk-yrityksiä. Pienissä yrityksissä osaaminen on yleensä kapeaa tietyn toimialan erityisosaamista. Digitaalinen osaaminen ei siis ole liiketoiminnan ydintä, mutta nykyään sillä on yhä tärkeämpi merkitys liiketoiminnan kasvun edistäjänä.

Pienikin yritys voi verkossa näyttää kokoaan suuremmalta ja saavuttaa markkinoinnillaan paikallisyleisöä paljon laajemman yleisön – ja päästä näin kasvu-uralle.

Tämä julkaisu kokoaa artikkeleja Digiportaat 2.0 -kokonaisuudesta. Artikkelit kertovat Digiportaat 2.0 -hankkeen toimenpiteistä, tuloksista ja kokemuksista.

Menesty verkossa: Huippuasiantuntijoiden tehovinkit

2023

Yksi yrityksen menestyksen kannalta tärkeä asia on, että asiakkaat löytävät yrityksen. Läsnäolo verkossa auttaa tavoittamaan laajempaa asiakaskuntaa, erottumaan kilpailijoista ja rakentamaan vahvempaa brändiä. Hyvin suunniteltu verkkosivusto, aktiivinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa ja laadukkaat sisällöt auttavat luomaan luottamusta ja houkuttelemaan asiakkaita.

Tähän artikkelikokoelmaan on koottu Digiportaat 2.0 -hankkeessa kouluttajina toimineiden asiantuntijoiden artikkeleita niiltä osaamisalueilta, jotka on yrityksissä koettu liiketoiminnan kannalta merkityksellisiksi.

Mobiilivideo-opas

2021

Tiedon välitys videon muodossa on nopeaa, tunteisiin vetoavaa ja tuloksellista. Video on tunnemedia, jossa liikkuvan kuvan ja äänen yhdistelmä sekä tarinallisuus muodostavat vaikuttavan ja tunteisiin vetoavan sisällön. Sisältötyyppinä videon rooli on kasvanut, varsinkin sosiaalisessa mediassa.


Tämän oppaan avulla voit opetella laadukkaiden videotuotantojen tekemistä mobiililaitteella. Saat hyviä käytännön vinkkejä käsikirjoitukseen, kuvaamiseen, editointiin ja videon jakamiseen verkossa.

Pk-yrityksen digiopas

2020

Autamme sinua löytymään, erottumaan ja palvelemaan asiakkaitasi verkossa paremmin!

Ilmainen pk-yrityksen digiopas kertoo, mitä pk-yrityksen digitalisaatio on ja miten sitä käytännössä edistetään. 

Tämä opas on koottu osana Digiportaat-hanketta ja sen Johda tiedolla -työpaketissa toteutettuja pk-yritysten digivalmennuksia. Kantava ajatuksemme on perustaa verkkoliiketoiminta markkinatietoon ja asiakkaiden todelliseen toimintaan, ei arvauksiin tai mutuun. Oppaan tarkoitus on koota tärkeimmät opit yhteen. 

Etelä-Savon digipuntari 2021

Suuri joukko pieniä ja keskisuuria eteläsavolaisia yrityksiä on vuosina 2019, 2020 ja 2021 astunut Digiportaille. Digiportaiden porrasmallin mukaisesti yritys saattoi yritysneuvojan kanssa tekemänsä osaamiskartoituksen jälkeen edetä sopiviin koulutuksiin, perusvalmiuksista kohti syvempää digitalisaation hyödyntämistä. 

Tässä julkaisussa tarkastellaan eteläsavolaisten yritysten digiosaamista, kehitystä tukemaan valittuja koulutuspolkuja, yrittäjien kokemuksia koulutuksista ja hankkeessa kehitettyä sparrausmallia.

Etelä-Savon digipuntari 2020

Digiportaat-hanke on vuosina 2019 ja 2020 tavoittanut suuren joukon pieniä ja keskisuuria eteläsavolaisia yrityksiä.

Digiportaiden toteutusmallissa yritysneuvojat tekevät yrityksille digiosaamiskartoituksia, jotka auttavat ohjaamaan yrityksiä niille sopiviin koulutuksiin. Digiportaissa on tausta-ajatuksena porrasmalli, jossa yritys voi edetä digitaalisista perusvalmiuksista kohti syvempää digitalisaation hyödyntämistä.

Digiportaiden osaamiskartoitukset ja koulutukset on suunnattu erityisesti parantamaan pienten yritysten digivalmiuksia.

Etelä-Savon digipuntari 2019

Etelä-Savossa on tavoitteena uudistaa PK-yrityksille tarjottavaa digitalisaatiokoulutusta luomalla ja kokeilemalla uutta osaamiskartoitusmallia.

Tähän julkaisuun on koottu tietoa Digiportaiden osaamiskartoituksista ja niiden tuloksia analysoimalla on määritelty yritysten digikunto. Digiportaiden digiosaamiskartoitus on rakennettu palvelemaan erityisesti pieniä yrityksiä, ja kartoituksen toimivuutta ja sen kehittämistä varten haastateltiin yritysneuvojia.