Verkkokauppa maailmalle 120 päivässä -valmennusohjelma

Onko sinulla jo Suomessa toimiva verkkokauppa ja haluat ottaa ensimmäiset askeleet maailman markkinoille?

Tämä valmennusohjelma on suunnattu eteläsavolaisille yrittäjille, jotka hakevat verkkokaupalle suunnitelmallista kasvua kansainvälistymisen kautta. 

Tätä ei kannata jättää välistä – ilmoittaudu mukaan jo tänään!

Ajankohta 16.1. - 15.5.2025

Ensiaskeleet kansainväliseen verkkokauppaan

Ohjelman aikana keskitytään luomaan osallistuville yrityksille selkeä ja realistinen käsitys kansainvälisen verkkokaupan mahdollisuuksista ja haasteista.

Valmennusohjelman kantava teema on asiakasymmärryksen parantaminen.

Pääset verkostoitumaan laajasti niin muiden verkkokauppiaiden kuin kouluttajienkin kanssa.

Tämän valmennusohjelman johdolla

  • Rakennat ymmärrystä kansainvälisestä verkkokaupasta, tutustut eri strategioihin ja kartoitat omaa kansainvälistymisen polkua

  • Tiedostat, että asiakasymmärrys ja erinomainen asiakaskokemus ovat kansainvälisen verkkokaupan menestyksen edellytykset

  • Saat tukea ja sparrausta verkkokaupan kansainvälistymiseen

  • Pääset tutustumaan kansainvälisesti menestyvien verkkokauppojen toimintaan

  • Opit tekemään vaikuttavaa digimarkkinointia ja myyntiä kansainvälisesti

  • Tutustut kansainvälisen toimitusketjun hallintaan ja kansainvälisiin maksujärjestelmiin

  • Opit mikä on asiakaspalvelun ja kielitaidon merkitys kansainvälisessä verkkokaupassa

  • Saat ajantasaista tietoa kansainvälisen verkkokaupan lainsäädännöstä

  • Verkostoidut laajasti

Verkkokauppa maailmalle 120 päivässä -valmennusohjelman sisältö:

Tammikuu 2025

1 Kick off: Kansainvälistymisen strategia

16.1.2025
Kouluttaja: Michael Biaudet
Lähipäivä klo 9 - 16


Aloituspäivän koulutuksen pääteema on kansainvälistyminen strategiana ja se keskittyy kansainvälistymisen go to market -strategioihin esimerkkien kautta, asiakas- ja markkinaymmärrykseen ja millä kulmalla markkina valloitetaan. Koulutuspäivässä on ryhmätöitä, joissa käytetään hyväksi havaittuja työkaluja. Ryhmätöiden avulla työstetään verkkokauppiaiden aihioita ja strategioita eteenpäin kohti kv-kauppaa.

2 Digimarkkinointi kansainvälisesti

X.1.2025
Kouluttaja:
Lähipäivä klo 9 - 16


Toisen päivän fokus on digimarkkinoinnissa kansainvälisellä areenalla. Osallistujat oppivat suunnittelemaan tehokkaita kansainvälisiä markkinointistrategioita, jotka huomioivat kohdemarkkinoiden erityispiirteet, kieliversiot ja kulttuuriset erot. Koulutuksessa syvennytään kansainvälisten sosiaalisen median kanavien strategiseen hyödyntämiseen, hakukoneoptimointiin (SEO) ja hakumainontaan (SEM) eri maissa. Tavoitteena on antaa valmiudet luoda kohdennettua sisältöä, joka resonoi eri kulttuureissa ja parantaa yrityksen näkyvyyttä kansainvälisillä markkinoilla.

Helmikuu 2025

3 Verkkokauppavierailut

X.2.2025
Koko päivä

4 Logistiikka ja toimitusketju

X.2.2025
Kouluttaja:
Etäpäivä klo 9 - 12


Kolmannen päivän aiheena on logistiikka ja toimitusketjun hallinta kansainvälisessä kontekstissa. Osallistujille tarjotaan syvällistä tietämystä siitä, miten kansainvälisiä toimitusketjuja hallitaan tehokkaasti, mukaan lukien tuotteiden varastointi, logistiikka ja tullausprosessit eri maissa. Koulutuspäivässä käsitellään myös kuljetuskustannusten optimointia ja seurantaa, sekä eri maissa voimassa olevia sääntelyyn liittyviä vaatimuksia. Case-esimerkit antavat konkreettisia näkökulmia haasteisiin ja ratkaisuihin kansainvälisessä logistiikassa.

Maaliskuu 2025

5 Kansainväliset maksujärjestelmät

X.3.2025
Kouluttaja:
Etäpäivä klo 9 - 12


Tämänpäivän teemana ovat kansainväliset maksujärjestelmät ja niiden merkitys verkkokaupassa. Osallistujat saavat tietoa eri valuuttojen käsittelystä, kansainvälisten maksujen hyväksymisestä ja sopivimpien maksutapojen valitsemisesta eri maiden asiakkaille. Koulutuspäivässä korostetaan myös maksujärjestelmien turvallisuutta ja keinoja suojautua petoksilta.

6 Asiakaspalvelu ja kielitaito

X.3.2025
Kouluttaja:
Lähipäivä klo 9 - 12


Viidennen päivän aiheena on asiakaspalvelun ja kielitaidon merkitys kansainvälisessä liiketoiminnassa. Osallistujille välitetään ymmärrys kansainvälisten asiakkaiden odotuksista ja siitä, miten eri kielialueiden asiakaspalvelun laatu varmistetaan. Koulutuksessa käsitellään kielitaidon roolia asiakaspalvelussa ja annetaan vinkkejä monikielisen asiakaspalvelutiimin rakentamiseen ja kouluttamiseen, jotta voidaan palvella kansainvälisiä asiakkaita tehokkaasti ja ammattitaitoisesti.

Huhtikuu 2025

7 Sääntely ja lainsäädäntö

X.4.2025
Kouluttaja:
Etäpäivä klo 9 - 12


Kuudes koulutuspäivä on omistettu sääntelylle ja lainsäädännölle, jotka ovat keskeisessä asemassa kansainvälisen verkkokaupan harjoittamisessa. Tänä päivänä syvennytään EU:n ja muiden maiden verkkokauppaa koskeviin sääntöihin ja direktiiveihin, jotka ovat välttämättömiä ymmärtää yrityksen kansainvälisen toiminnan laajentamisessa. Asiantuntijat jakavat tietoa tietosuoja- ja tietoturvakysymyksistä eri maissa, mikä on erityisen tärkeää digitaalisessa ympäristössä, missä asiakastiedon suojaaminen ja tietoturvallisuus ovat olennaisia.

Lisäksi koulutuspäivässä käsitellään kansainvälisen verkkokaupan verotus- ja kirjanpitovaatimuksia, jotka voivat vaihdella suuresti maasta toiseen. Osallistujat saavat käsityksen siitä, miten navigoida monimutkaisessa verotusympäristössä ja täyttää kirjanpitovaatimukset eri markkinoilla. Tämä osio on suunnattu auttamaan yrityksiä välttämään yleisiä ansoja ja virheitä, jotka voivat tulla kalliiksi ja haitata kansainvälistä kasvua. Päivän päätteeksi yrittäjillä on selkeä käsitys siitä, miten toimia sääntelyn ja lainsäädännön mukaisesti kansainvälisessä verkkokaupassa, mikä on olennainen osa menestyvää globaalia toimintaa.

Digisparraus kannatti: Lävistyskorujen verkkokauppa sai vauhdikkaan alun

”Verkkokaupan kehittäminen sai uutta buustia syksymmällä, kun Paakkari lähti mukaan Digiportaiden Verkkokauppa kasvuun Suomen huippujen johdolla -koulutusohjelmaan.

– Koulutuksessa käsiteltiin muun muassa brändäystä, verkkokaupan rakentamista, tuotekorttien kirjoittamista, somemarkkinointia ja kansainvälistymistä. Revimme kaiken hyödyn irti koulutuksesta ja siirsimme saamamme opit välittömästi käytäntöön.”

Miten verkkokauppapolku toimii?

Verkkokauppa maailmalle 120 päivässä -valmennusohjelma

Ainutlaatuinen tilaisuus kansainvälistymisestä kiinnostuneille eteläsavolaisille verkkokauppiaille

Toteutetaan

16.1. - 15.5.2025

Hae 2.12.2024 mennessä

Paikkoja

10 verkkokauppaa (max 2 hlö/yritys)

Verkkokaupan nykytilanne kuvaillaan hakulomakkeella

Hinta

450 € (+ alv)
5–7-kertainen valmennusohjelma huippukouluttajien johdolla

Ohjelmaan voi osallistua joko:

Tämän valmennusohjelman hinta on 450 € (+ alv). Valmennus laskutetaan tammikuussa 2025 ennen valmennuksen alkua. Maksu on yrityskohtainen ja valmennukseen voi osallistua yrityksestä 1 -2 henkilöä. On tärkeää, että osallistujat sitoutuvat osallistumaan kaikkiin kertoihin.

Valmennusohjelma on suunnattu ensisijaisesti päätoimisille yrittäjille, mutta myös sivutoimiset yrittäjät voivat hakea ohjelmaan.

Valmennusohjelman kouluttajat

Ohjelmaan rekrytoidaan terävimmät asiantuntijat

Michael Biaudet
Country Manager, Senior Strategist

Michaelin erityisosaamista on brändien
rakentaminen ja asiakaslähtöisten
konseptien suunnittelu. Kuudennen
Tukholman toimiston vetäjänä
hänellä on laaja kokemus kansainvälistymishankkeiden
johtamisesta ja strategisesta
suunnittelusta. Michael on myös suunnitellut ja
fasilitoinut eri koulutus- ja kiihdytysohjelmia m.m. Business Finlandille, Suomen Tekstiili & Muodille,
Fortumille, Viexpolle.

Michaelilla on erinomainen kyky tunnistaa
oleellinen ja rakentaa sen pohjalta brändejä
ja konsepteja, jotka puhuttelevat paitsi
toiminnallisia myös tunnetason tarpeita.

Julkaistaan myöhemmin
Julkaistaan myöhemmin
Julkaistaan myöhemmin

Verkkokauppapolun sparraajat apunasi

Hannu Jaatinen
Yritysneuvoja

Digiportaat-hankkeen Savonlinnan digiyritysneuvojana toimiva Hannu Jaatinen on pitkälti itseoppinut WordPress-nettisivujen, Kajabi-verkkoalustan ja digimarkkinoinnin asiantuntija, joka nauttii muiden yrittäjien auttamisesta ja ongelmien ratkaisemisesta nykyteknologian avulla.

Hannu on tehnyt verkkosivut lähes 100 yritykselle ja auttanut lukuisia yrityksiä mm. sähköpostimarkkinoinnin, verkkokurssien, verkkokauppojen ja hakukoneoptimoinnin kanssa.

Juho Kyynäräinen
TKI-asiantuntija

Digiportaat-hankkeessa TKI-asiantuntijana työskentelevä Juho Kyynäräinen on verkkokaupan ammattilainen, joka nauttii yritysten digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä. Juho omaa monipuolisen työkalupakin, jonka vahvimmat palaset ovat konversio-optimointi ja hakukoneoptimointi. Tekoälyn mahdollisuudet verkkokaupassa ovat myös lähellä sydäntä.

Juho on työskennellyt verkkokaupoissa ylläpitäjänä sekä hakukoneoptimoinnin ja Google-mainonnan asiantuntijana. Juholta löytyy kokemusta myös yrittäjänä toimimisesta WordPress-sivustojen ja digitaalisen markkinoinnin parissa.

Sari Kujala
Yritysneuvoja

Sari on koulutukseltaan markkinointiekonomi ja toimii Mikkelissä Digiportaiden yritysneuvojana. Sarilla on kokemusta oman verkkokaupan pyörittämisestä MyCashFlow:lla sekä verkkosivujen tekemisestä eri julkaisujärjestelmillä. Digiportaissa Sari on auttanut yrityksiä myös hakukoneoptimoinnissa, uutiskirjeiden teossa, digimarkkinoinnissa sekä analytiikan perusteissa.

Erityisen mukavaa on sparrata yrityksiä siinä, miten parantaa verkkosivustoja myyvemmiksi ja mitkä markkinointikanavat ja viestit olisivat kullekin yritykselle parhaiten toimivat. 

Verkkokauppapolun sparraajat apunasi

Yhteystiedot

Mikäli haluat lisätietoja Maailmalle 120 päivässä -kasvupolkuun liittyen, ota rohkeasti yhteyttä Juhoon.

Juho Kyynäräinen | TKI-asiantuntija

Puhelinnumero: 050 462 0201
Sähköposti: juho.kyynarainen@xamk.fi

Voit myös lähettää viestin yhteydenottolomakkeen kautta.

Lataa ilmainen opas

Opas pohjautuu Digiportaat 2.0 -hankkeessa toteutettuun verkkokaupan kasvuohjelmaan, joka oli suunnattu eteläsavolaisille verkkokauppiaille. Ohjelman aikana luotiin osallistujille selkeä polku siitä, miten verkkokauppa ohjataan kasvu-uralle ja kohti isompia markkinoita. Miten verkkokaupan saa menestymään? Mitä kansainvälinen verkkokauppa vaatii onnistuakseen? Oppaamme tiivistää koulutusten parhaat opit.

Lataa opas

Opi lisää verkkokaupasta webinaareista!

Aloittavien verkkokauppiaiden webinaari

Verkkokauppa on helppo perustaa, mutta vaikea saada menestymään. Monelle uudelle verkkokauppiaalle polku alkaa verkkokaupan teknisen alustan pohtimisesta, vaikka yhtä tärkeä työ on oikeastaan liiketoimintamallin suunnittelu verkkototeutuskelpoiseksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi verkkoliiketoimintaan soveltuvaa katerakennetta, keskiostosta ja toimitustapaa.

Verkkokaupassa myynnin ja markkinoinnin psykologia on erilaista tavanomaiseen kaupankäyntiin verrattuna. Verkkokaupan menestyminen vaatii hyvien tuotteiden lisäksi paljon asiakasymmärrystä, brändäämistä ja mitatusti tehokasta markkinointia.

Tervetuloa Digiportaat 2.0 -hankkeen maksuttomaan webinaariin, jossa käsittelemme aloittavan verkkokauppiaan haasteita liiketoimintamallista aina verkkokauppa-alustaan asti. Digiportaat –hankkeella on paljon annettavaa kaikille verkkokauppiaille. Kuulet esimerkiksi syksyllä käynnistyvästä, verkkokauppiaille suunnatusta koulutuspolusta.

Kouluttajina toimivat Petri Janhunen ja Jukka Kumpusalo.

Kokeneiden verkkokauppiaiden webinaari

Verkkokaupallasi menee “ihan mukavasti”, mutta mitä sitten? Haluat varmasti lisää myyntiä, ehkä laajentaa toimintaa Suomen rajojen ulkopuolella ja jopa vähentää omaa työmäärääsi hyödyntämällä automaatioita, integraatioita ja muita fiksuja menetelmiä?

Tässä webinaarissa käsitellään verkkokaupan brändin merkitystä kasvun osana. Käymme läpi myös verkkokaupan kasvukipuja, kuten sen, että kasvavan verkkokauppayrityksen tilillä ei tunnu koskaan olevan rahaa, kun suurin osa menee kasvavan ostovolyymin rahoittamiseen.

Verkkokaupan kasvattamiseen voi hyödyntää monia eri tapoja, kuten kilpailijoihin nähden ylivertaista digimarkkinointia, tukkuintegraatioita, SKU-määrän lisäämistä, omaa tuotemerkkiä ja kansainvälistymistä.

Verkkokaupan kansainvälistäminen ei ole yksinkertaista, mutta ei myöskään rakettitiedettä. Tässä webinaarissa kerromme konkreettisen esimerkin kautta, miten pääset alkuun kv-verkkokaupan kanssa. Samalla saat selville minkälaista osaamista tarvitset ja mitä sinun tulee ottaa huomioon kansainvälistymisen matkalla. Kerromme esimerkiksi markkinoinnin automaatioista kohdemarkkina-alueen maksutapojen valintaan.

Digiportaat –hankkeella on paljon annettavaa kaikille verkkokauppiaille. Kuulet esimerkiksi syksyllä käynnistyvästä, kasvua hakeville verkkokauppiaille suunnatusta koulutuspolusta: “Verkkokauppa kasvuun Suomen huippujen johdolla”.

Kouluttajina toimivat Petri Janhunen ja Jukka Kumpusalo.

Sivulla käytettävät kuvat: Created by freepik – www.freepik.com