Digimarkkinoinnin sanasto tutuksi

ecstatic, surprise, computer-2821540.jpg

Julkaistu 24.3.2022

Mitä ihmeen tägilöitä? Entä mitä tarkoittavat orgaaninen näkyvyys, inbound-markkinointi ja A/B-testaus? Tässä kirjoituksessa otetaan selvää digimarkkinoinnin sanastosta, sillä osa termeistä voi tuntua vaikeilta. Usein yksittäisten termien ymmärtäminen auttaa myös kokonaiskuvan hahmottamisessa, sillä moni asia markkinoinnissa liittyy yhteen.

Teksti on jatkoa aiemmalle Mitä ihmeen tägilöitä? – somemarkkinoinnin termit tutuksi -artikkelille, joten jos et löydä etsimääsi sanaa tai termiä tästä kirjoituksesta, tutustu ihmeessä myös ykkösosaan.

A/B testaus

A/B-testauksessa testataan kahden eri vaihtoehdon toimivuutta. Testauksen kohteena voi olla esimerkiksi kuva, mainos tai kampanjasivu. Käytännössä toteutetaan siis vaikkapa kaksi erilaista mainosta, julkaistaan ne, ja tulosten perusteella päätetään, kummalla mainoksella kampanjaa kannattaa jatkaa. A/B-testausta voi tehdä kuka vain!

Analytiikka

Analytiikalla tarkoitetaan digimarkkinoinnista puhuttaessa kerätyn datan tulkitsemista. Tunnetuin analytiikkatyökalu on maksuton Google Analytics, jonka avulla saadaan tietoa verkkosivuilla kävijöistä ja heidän liikkeistään siellä.

Analytiikasta on apua etenkin sivuston toimivuuden ymmärtämisessä, markkinoinnin onnistumisen seurannassa ja asiakasymmärryksen kasvattamisessa. Analytiikkaa kannattaakin hyödyntää oman toiminnan kehittämisessä.

Avainsana

Avainsanat tarkoittavat yritykselle tärkeitä sanoja, sanayhdistelmiä tai lauseita, joita käyttämällä ihmiset löytävät yrityksesi hakukoneissa. Avainsanojen määrittely kannattaa aloittaa miettimällä sitä, millä sanoilla asiakas etsisi yritystäsi, tuotteitasi tai palveluitasi verkosta.

Avainsanatutkimuksessa kannattaa käyttää apuna siihen tarkoitettuja työkaluja kuten Keywordtool.ioa, Google Ads avainsanojen suunnittelijaa tai Übersuggestia. Valittuja avainsanoja on hyvä käyttää johdonmukaisesti niin verkkosivustolla kuin hakukoneoptimoinnissakin. Samoja avainsanoja voi hyödyntää myös sosiaalisessa mediassa käytettävissä hashtageissa esim. Instagramissa – juuri niissä tägilöissä.

Inbound- ja outbound-markkinointi

Inbound-markkinoinnissa asiakas hakeutuu itse vuorovaikutukseen yrityksen kanssa ja asiakassuhdetta rakennetaan asiakkaalle arvokkaiden sisältöjen avulla. Inbound-markkinoinniksi katsotaan muun muassa hakukoneoptimointi, hakusanamainonta, blogi, oppaat ja tuotearvostelut.

Outbound-markkinointi vastaavasti tarkoittaa markkinointia, jossa yritys lähestyy asiakasta. Tyypillisiä tapoja ovat lehti-, tv- ja radiomainonta sekä puhelinmyynti. Sekä inbound- että outbound-markinointia kannattaa hyödyntää tilanteen mukaan.

Konversio ja konversio-optimointi

Konversio tapahtuu, kun asiakas aktivoituu esimerkiksi tekemällä ostoksen, tilaamalla uutiskirjeen tai jättämällä yhteydenottopyynnön. Konversio-optimoinnin avulla taas pyritään tehostamaan markkinoinnin toimenpiteitä, jotta saataisiin aikaan entistä enemmän konversioita.

Konversio-optimointi voi olla esimerkiksi A/B-testausta, analytiikan tarkempaa seuraamista, sivuston kehittämistä käyttäjälähtöisemmäksi ja houkuttelevammaksi tai vaikkapa toimintakehotteiden lisäämistä sivustolle.

Konversioprosentti lasketaan jakamalla aktiivisten asiakkaiden määrä kaikkien sivustolla vierailleiden määrällä. Karkeasti sanottuna konversioprosentti on verkkokaupoissa yleensä 0,5 – 5 % luokkaa.

Orgaaninen näkyvyys

Orgaaninen näkyvyys on näkyvyyttä verkossa, johon ei ole käytetty mainosrahaa. Omalla verkkosivustolla ja sosiaalisessa mediassa orgaanista näkyvyyttä voidaan kasvattaa tuottamalla säännöllisesti kiinnostavaa, hyödyllistä ja sitouttavaa sisältöä. Myös hakukoneoptimointi on yksi orgaanisen näkyvyyden perustoimenpiteistä.

Ostopolku

Ostopolulla (tai asiakaspolulla) tarkoitetaan asiakkaan kulkemaa matkaa yrityksen asiakkaaksi. Ostopolku muodostuu useasta eri vaiheesta. Tässä esimerkissä on viisi eri vaihetta:

  1. Asiakas tunnistaa tarpeen.
  2. Asiakas kerää tietoa tuotteesta/palvelusta.
  3. Asiakas vertailee vaihtoehtoja.
  4. Asiakas tekee ostopäätöksen.
  5. Oston jälkeinen vaihe, jossa asiakas arvioi tyytyväisyyttään ja esim. suosittelee yritystä/tuotetta/palvelua muille.

Ostopolun vaiheet tunnistamalla asiakasta on myös helpompi johdatella ostopolulla eteenpäin.

Ostajapersoonat

Ostajapersoonat (tai ostajaprofiilit) ovat kuvauksia yrityksesi ihanneasiakkaista. Ostajapersoonien avulla asiakkaille pystytään tarjoamaan juuri heitä kiinnostavaa sisältöä. Ostajapersoonat kannattaa luoda nykyisten ja tavoiteltujen asiakkaiden pohjalta. Määrittely kannattaa tehdä mahdollisimman tarkasti, mutta kuitenkin fiktiivisiä persoonia luoden. Tärkein kysymys vastattavaksi on, MIKSI ASIAKAS OSTAA MEILTÄ? Tärkeää on löytää tekijöitä, jotka erottelevat asiakkaita ostokäyttäytymisen perusteella. Voit pohtia asiakasprofiileja tehdessäsi seuraavia kysymyksiä:

 1. Millainen asiakas on? Voit kuvailla asiakkaan ikää, asuinpaikkaa, kiinnostuksen kohteita, harrastuksia, tarpeita, tavoitteita ja haasteita sekä sitä, kuinka yrityksesi voisi heitä auttaa.
 2. Mikä asiakkaalle on tärkeää? Mitä hän arvostaa liikkeessä/palvelussa? 
 3. Mitä tietoa/rohkaisua tarvitsee, että ostaa? Mikä auttaa ostopäätöksen tekemisessä?

Ostajapersoonien määrittelyssä kannattaa hyödyntää myös verkkosivuston analytiikkaa ja yleistä markkinadataa. Usein on myös hyödyllistä haastatella jo olemassa olevia asiakkaita verkkokyselyllä tai puhelinhaastattelulla.

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinoinnissa keskitytään luomaan asiakkaalle merkityksellistä ja arvokasta sisältöä eri kanavissa. Eli hyvää sisältöä, joka vetää asiakkaita puoleensa. Sisältömarkkinointia ovat muun muassa

  • tekstit

  • kuvat, videot ja infograafit

  • erilaiset verkkojulkaisut kuten e-kirjat ja muut oppaat

  • blogit

  • webinaarit.

Sisältömarkkinoinnilla voi olla monenlaisia tavoitteita: sen avulla voidaan houkutella asiakkaita yrityksen verkkosivuille, mutta myös eteenpäin ostopolulla. Sisällöillä voidaan vaikuttaa myös asiakkaan ostopäätökseen ja pitää heidät tyytyväisinä.

Haluatko oppia sanaston lisäksi myös tekemään digimarkkinointia käytännössä?

Lähde ihmeessä mukaan Digiportaiden koulutuksiin, sparraukseen tai digimarkkinoinnin ja verkkokaupan valmennusohjelmiin. Varaa aika ilmaiseen digiosaamiskartoitukseen, ilmoittaudu koulutuksiin tai hae mukaan sparraukseen täältä!

Kirjoittaja: Heli Saali, Digiportaat 2.0

Lisää lukemista