Mikkelin Carlsonin tavaratalo otti Digiportailta vauhtia somemarkkinointiinsa

Teksti: Erja Eliala

Koulutukset antoivat henkilökunnalle rohkeutta ja ammattitaitoa luoda sisältöä tavaratalon Instagramiin.

Vuonna 1859 perustettuun suomalaiseen Oy Carlsonin kauppaketjuun kuuluva Mikkelin Carlsonin tavaratalo on kyennyt mukautumaan toimintaympäristönsä muutoksiin. Syyskuun lopulla tavaratalossa saatiin valmiiksi iso remontti, jossa koko tavaratalo uudistettiin.

Tavaratalossa on panostettu myös sosiaaliseen mediaan ja nähty sen mahdollisuudet nykyaikaisena markkinointikanavana. Siinä isona apuna on ollut Digiportaat-hanke, jonka pääasiallinen tehtävä on tarjota yrityksille tukea digimarkkinointiin liittyvissä asioissa.

– Keskustelin viime vuodenvaihteessa Mikkelin kehitysyhtiö Miksein yritysneuvoja Sari Kujalan kanssa tavaratalomme kehittämis- ja osaamistarpeesta. Keskustelussa nousi esille mahdollisuus osallistua Digiportaat-koulutuksiin.

Kuosma innostui hankkeen koulutuksista ja lähti kartoittamaan yhdessä Digiportaat-hankkeen asiantuntijan kanssa, mihin digimarkkinoinnin osa-alueisiin tavaratalossa kaivataan lisää osaamista.

– Pääpaino oli kahdessa asiassa: miten kirjoitetaan myyvä, napakka viesti someen ja miten otetaan kaupallisia, myyviä tuotekuvia.

Koulutukset starttasivat tammikuussa 2023. Ota Instagramin perusteet haltuun -koulutusta tarjottiin ensisijaisesti Carlsonin Mikkelin tavaratalon niille työntekijöille, jotka pitävät yllä tavaratalon Instagram-tiliä.

– Loppujen lopuksi koko henkilökunta sai napakan perehdytyksen aiheeseen. Koulutukset vahvistivat Instagramin perusosaamista ja ymmärrystä Instagramin kaupallisesta käytöstä. Nyt ylläpitäjillä on varmuutta, rohkeutta ja ammattitaitoa tehdä sisältöä tavaratalon Instagramiin. Lisäksi saimme sparrausta sosiaalisen median suunnitteluun, jossa pohjana käytettiin muun muassa Carlsonin tavaratalon asiakasprofiilia, kohderyhmiä, sesonkeja ja tapahtumia.

Kuosma sanoo, että koulutusten sisältö vastasi hienosti tavaratalon tarpeita ja toiveita.

– Voi sanoa, että kunkin osa-alueen kouluttajat olivat todella ammattilaisia omalla sarallaan. Erityisen hyvänä pidin sitä, että matkan varrella esille nostettuihin kehittämiskohteisiin saimme yrityskohtaista sparrausta.

Koulutusten sisältöjen ohella Kuosma kiittelee sitä, että intensiiviset, muutaman tunnin koulutukset saatiin sovitettua sujuvasti tavaratalon epäsäännöllisiin työvuoroihin.

– Koulutuksia järjestettiin sekä verkossa että lähikoulutuksena, mikä sekin toi hyvää vaihtelua.

Kuosma sanoo, että Mikkelin Carlsonin tavaratalon digimarkkinoinnin kehittämistyötä jatketaan edelleen. Muun muassa sosiaalisen median vaikuttavuuden mittaaminen ja analytiikan seuranta vaativat vielä syvempää perehtymistä. Myös kaupan alan hektisyys sekä henkilökunnan vaihtuvuus, esimerkiksi lomien ja vanhempainvapaiden tiimoilta, lisäävät tarvetta jatkuvalle kouluttautumiselle.

– Tämänkokoisessa talossa vastuu ei voi olla vain yhdellä henkilöllä. Instagramin aktiivinen päivittäminen vie aikaa, vaikka henkilökunta pystyykin tekemään osan siitä myyntityön lomassa.

Mikkelin Carlsonin tavaratalon oma digimarkkinointi tukee Kuosman mukaan hienosti Carlsonin kauppaketjun laajempaa markkinointistrategiaa.

– Tämä toimii hyvin: saamme ketjumarkkinoinnista rungon, jota täydennämme ja höystämme tavaratalon paikallisella tekemisellä.

Kuosma suosittelee vastaavia koulutuksia muillekin isommille toimijoille.

– Tärkeää on se, miten koulutuksen anti nivotaan arkeen ja tekemiseen. Vinkiksi sanoisinkin, että koulutuksiin mukaan lähtevän yrityksen on hyvä miettiä etukäteen osallistujat ja koulutus.

Lisää lukemista