fbpx

Digiportaat -hanke saa jatkoa – tukea digitaitojen kehittämiseen tarvitaan

 Vuosina 2018–2021 toteutettu Digiportaat – Digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan -hanke on auttanut satoja eteläsavolaisia yrityksiä eteenpäin digipolulla. Työ saa jatkoa lokakuussa alkavassa Digiportaat 2.0 – Polkuja pk-yritysten liiketoiminnan kasvuun -hankkeessa.

Digiportaissa on kartoitettu lähes 300 pk-yrityksen digiosaaminen. Kartoitusten avulla on tunnistettu yrityksen tärkeimmät osaamiskuilut ja asetettu tavoitteet. Tämän jälkeen yritykset ovat päässeet vahvistamaan osaamistaan koulutusten ja yrityskohtaisten sparrausten avulla. Hanke on myös tuottanut käytännönläheisiä opasmateriaaleja, kuten pk-yrityksen digiopas ja mobiilivideo-opas.

Tarve pk-yritysten digitaitojen vahvistamiselle on vain kasvanut koronapandemian vuoksi. Kaksivuotinen Digiportaat 2.0 -hanke vastaa yrittäjien toiveisiin. Koulutusten ja sparrausten lisäksi tuetaan yritysten välistä vertaistukea ja -oppimista yhteisten työpajojen ja verkko-oppimisympäristön avulla. Digiportaat 2.0 sisältää myös fokusoidut digitaalisen markkinoinnin ja kansainvälistyvän verkkokaupan ohjelmat.

Hankkeen toteuttavat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (Xamk), Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Savonlinnan Hankekehitys Oy ja ProAgria Etelä-Savo ry. Digiportaiden verkkosivuilta löytyy ajantasaista tietoa hankkeen toiminnasta ja tuloksista: www.digiportaat.fi.

Lisätietoja:
Laura Rautio, projektipäällikkö
050 5315713
laura.rautio@xamk.fi