Digiportaat-kouluttaudu-kehity

Pk-yrityksen digiporrastreeni

Etelä-Savon Digipuntari 2021

Suuri joukko pieniä ja keskisuuria eteläsavolaisia yrityksiä on vuosina 2019, 2020 ja 2021 astunut Digiportaille. Digiportaiden porrasmallin mukaisesti yritys saattoi yritysneuvojan kanssa tekemänsä osaamiskartoituksen jälkeen edetä sopiviin koulutuksiin, perusvalmiuksista kohti syvempää digitalisaation hyödyntämistä. 

Digiportaiden osaamiskartoitukset ja koulutukset suunnattiin erityisesti pienille yrityksille niiden digivalmiuksien parantamiseen.

Tässä julkaisussa tarkastellaan eteläsavolaisten yritysten digiosaamista, kehitystä tukemaan valittuja koulutuspolkuja, yrittäjien kokemuksia koulutuksista ja hankkeessa kehitettyä sparrausmallia.