fbpx

Digillä kasvuun

 

Henkilöstön osaaminen on avain asemassa digitaalisessa kasvussa. Osaaminen määrittelee sen miten hyvin henkilöstö osaa hyödyntää ajanmukaisia välineitä ja ohjelmistoja. Johdon kyky ottaa käyttöön digitaalisia työkaluja ja hyödyntää niitä liiketoimintaprosesseissa on yksi menestyksen ja kasvun avaimista. Nyt on aika lähteä oppimaan uusia digitaitoja.

 

Digitaalisuuden hyödyt liiketoiminnassa 

Käyttämällä sujuvasti yritykselle sopivia laitteita ja ohjelmia säästät työaikaa ja pystyt organisoimaan työtä paremmin. Digitaalisilla työkaluilla tallennat mm.  tiedot yrityksen asiakkaista ja projekteista helposti ja nopeutat tiedon jakamista henkilökunnan kesken. Digitaaliset markkinat ovat globaalit ja mainonnan kohdentaminen on helpompaa ja edullisempaa.

 • Lisää näkyvyyttä yritykselle verkossa
 • Kohdennettua asiakasviestintää
 • Asiakkaita ulkomailta
 • Laadukkaalla verkkosisällöllä sitoutat paremmin
 • Asiakkuuksien hyödyntäminen järjestelmällisesti
 • Työajan säästöllä lyhennät työpäivää ja kohdennat työtä ydinosaamiseen
 • Digitaalisesti myönteinen yritys on houkutteleva yhteistyökumppani
 • Osaava johto hyödyntää kerättyä tietoa päätöksenteon tueksi ja pystyy suuntaamaan resursseja kasvuun

 

Vinkkejä digitaitojen ylläpitämiseen

 • Arvioikaa digiosaaminen säännöllisesti
 • Seuratkaa uusia digitaalisia mahdollisuuksia
 • Perehdyttäkää uudet työntekijät teille tärkeisiin digityökaluihin
 • Kirjatkaa ajankäyttöä tehostavat nykyaikaiset toimintatavat koko työyhteisön hyödyksi yrityksen toimintaohjeisiin
 • Kouluttautukaa säännöllisesti ja jakakaa koulutuksessa saamaanne tietotaitoa työyhteisöön
 • Käyttäkää hyödyksi paikallisen yritysneuvojan osaaminen liiketoiminnan kehittämisessä

 

 

Astu digiportaille!

1. Kartoita digiosaaminen

2. Kouluttaudu

3. Kasvata liiketoimintaa