fbpx

Perehdytä henkilöstö videoiden avulla 

Digiportaat tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden saada ammattivideokuvaaja kuvaamaan yrityksen prosesseja yrityksen tiloihin. Kuvaamme yrityksen hiljaista tietoa eli prosesseja ja toimitapoja, joiden avulla voi perehdyttää henkilöä uusiin työtehtäviin tai uutta henkilöstöä rekrytoinnin jälkeen.

– Haluatko kouluttaa henkilöstöäsi uusiin tehtäviin videoiden avulla?
– Haluatko perehdyttää uudet työntekijäsi kustannustehokkaasti?
– Haluatko siirtää työntekijöidesi osaamista sukupolvelta toiselle?
– Haluatko tallentaa ja dokumentoida yrityksesi työntekijöiden hiljaista tietoa?

Mitä tarjoamme?

Digiportaat tarjoaa kahdelle digiportaiden asiakasyritykselle laadukkaan hiljaisen tiedon videointikokonaisuuden, johon sisältyy puolen päivän kuvaussessio sekä tarvittavat editoinnit. Videoinnin lopputuote voi olla esimerkiksi opetusvideo tai tutoriaali jonkin haasteellisen prosessin toteuttamisesta yrityksessäsi. Huomioithan kuitenkin, että videot ovat tarkoitettu yrityksesi sisäiseen käyttöön, eivät mainontaan. Videot kuvaa ja editoi media-asiantuntija Jonne Hirvonen Xamkilta.

Mitä osallistuminen vaatii?

– yrityksen tulee perustella miksi hiljaisen tiedon videointi olisi juuri heidän yritykselle tärkeää
– yritys sitoutuu suunnittelemaan videon aiheen ja kuvauspaikan yrityksen tiloista
– videoinnin jälkeen yritys testaa videoita käytännössä henkilökunnalla tai uusilla työntekijöillä, jonka jälkeen hän osallistuu prosessiin arviointiin

Millaiselle yritykselle perehdyttämis- tai prosessin kuvaamisvideot sopivat?

Hiljaisen tiedon videointi sopii hyvin esimerkiksi teollisuuden tuotantoprosessien ja työvaiheiden kuvaamiseen, joita on vaikeaa ja monimutkaista selittää kirjallisesti. Hiljaisen tiedon videointi sopii myös yrityksiin, joissa on paljon kausityöntekijöitä ja heidän perehdyttäminen tapahtuu eri aikaan. Yritys, jonka työntekijät ovat etäällä, esim. eri paikkakunnilla, voi työprosessin avaaminen olla helpompaa videon avulla.

Valitsemme hakijoiden joukosta kaksi yritystä, joille tarjoamme videointia. Perustele hyvin, miksi juuri teidän yritys hyötyisi videoinnista. Hakuaika avoinna 30.9-12.10.2020!

Osallistumismaksu* 100 e / 300 e laskutetaan yritykseltä, kun yrityksen henkilökunnan jäsen osallistuu ensimmäiseen Digiportaiden järjestämään koulutukseen, valmennukseen tai palveluun. Tämän jälkeen maksua ei peritä.

Hakulomake

Jätä lomakkeeseen omat yhteytietosi,

ja tiedot prosessista, jonka haluaisit videoida.

Haku päättyy 12.10.2020

Perehdytä henkilöstö videoilla hakulomake