fbpx

Digiosaamiskartoitus yrityksen kehittämisen tukena

 

Digitalisaation ymmärtäminen ja hyödyntäminen on avainasemassa kilpailukykyisessä liiketoiminnassa. Mitä digitalisaatiolla todellisuudessa tarkoitetaan pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa? Mitkä asiat yrityksen tulisi hallita tai mistä parhaimmat hyödyt saa? Astu digiportaille ja ota selvää!

Digiportaat tarjoaa eteläsavolaisille yrityksille maksuttoman digiosaamiskartoituksen. Osaamiskartoituksen tekee alueen yritysneuvoja, joka käy läpi yrittäjän kanssa eri osaamisalueet. Osaamiskartoituksessa pohditaan yhdessä mitkä osaamisalueet ovat yritykselle merkityksellisiä. Yrittäjä saa kartoituksen jälkeen raportin, josta selviää yrityksen osaamiskuilut eli asiat jotka ovat merkityksellisiä ja joissa on osaamisvajetta. Osaamiskartoitus sopii kaikille yrityksille lähtötasosta edistyneisiin. Osaamiskartoitus toteutetaan C&Q Systems Oy:n verkkopalvelun avulla.

 

Digiportaat osaamiskartoitus

 

Käyttämämme digiosaamiskartoitusmalli on syntynyt moniammatillisessa yhteistyössä. Malli on rakennettu kartoittamaan pk-yrityksille olennaista osaamista ja se selvittää kattavasti digitaalisia taitoja toimialasta riippumatta. Kartoituksessa mitataan yrityksen henkilöstön digiosaaminen ja tavoitetaso, jolle osaaminen kyseisessä yrityksessä halutaan viedä. Osaamiskartoitus koostuu yrityksille tärkeistä digitaalisen osaamisen alueista, joten kartoitus antaa yritykselle myös näkökulmia liiketoiminnan kehittämiseen tämän päivän digitaalisessa toimintaympäristössä ja antaa valmiudet kohdata tulevaisuuden digitaaliset mahdollisuudet ja haasteet. Yritys saa tehdystä digiosaamiskartoituksesta kirjallisen raportin, jossa näkyy henkilöstön osaamistaso mitattuna Digiportaiden asteikolla ja henkilöstön osaamisen tavoitetaso. Raportista nousseiden osaamisvajeiden perusteella yritys pääsee mukaan Digiportaiden järjestämiin koulutuksiin.

 

Digiosaamiskartoituksen hyödyt

 

Digitaalisia työkaluja on tarjolla useita vaihtoehtoja, kuitenkin yrityksen kilpailukyvyn määrittää se, miten hyvin henkilöstö osaa käyttää näitä työkaluja.

 • Selvittää kriittisimmät digiosaamisen kehittämiskohteet
 • Selvittää miten henkilöstön osaaminen vastaa yrityksen osaamistarpeita
 • Yritysneuvoja auttaa pohtimaan yrityksen digiosaamista ja sopivia työkaluvaihtoehtoja
 • Kattava raportti tulee yrityksen hyödynnettäväksi

Astu digiportaille!

1. Kartoita digiosaaminen

2. Kouluttaudu

3. Kasvata liiketoimintaa

Digiosaamiskartoitusten toteutus

 • Osaamiskartoitus toteutetaan henkilöhaastatteluna yrityksessä tai osaamiskartoittajan toimipisteessä
 • Yritysneuvoja voi tulla tekemään kartoituksen yritykseen seuraavilla paikkakunnilla; Enonkoski, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Savonlinna, Sulkava (Etelä-Savo pl. Pieksämäki, Joroinen, Rantasalmi)
 • Tiedot tallennetaan C&Q Systemsin ylläpitämään osaamiskartoitus-järjestelmään. Tutustu tietosuoja- ja rekisteriselosteeseen.
 • Kartoitus on maksuton
 • Varaa aikaa kartoitukseen noin 2 tuntia

Osaamiskartoituksen teemoja mm.

 

 • Laitteiden ja ohjelmistojen käyttötaidot
 • Pilvipalvelut
 • Etätyövälineet liiketoiminnassa
 • Tietoturva ja tietosuoja
 • Verkkomainonta ja digitaalinen markkinointi
 • Asiakasrajapinnan hyödyntäminen digitaalisesti
 • Sosiaalinen media
 • Datan kerääminen ja hyödyntäminen