fbpx

Digiportaat teki tulosta digitaitojen vahvistajana

Ensimmäisen hankkeen aikana Digiportaiden koulutukset ryhmiteltiin neljän pääteeman ympärille: yrityksen löydettävyys, asiakkaita lisäävä maksettu mainonta, parempi verkkosisältö ja oman työn tehostaminen. Koulutuksiin osallistuminen on edellyttänyt digiosaamiskartoitukseen osallistumista. Osaamiskartoitukset toimivat osaamiskuilujen mittarina, mutta yritysneuvojat kartoittivat yritysten tarpeita ja suunnitelmia myös kartoitustilanteessa käydyissä keskusteluissa. Tästä huolimatta hankkeen loppupuolella tehtyjen kyselyjen perusteella vaikuttaa siltä, että jotkut yritykset olisivat toivoneet selkeämpää suunnitelmaa siitä, miten niiden kannattaisi edetä digiosaamisen kehittämisessä ja käytäntöön soveltamisessa. Yritykset toivovat koulutuksiin vielä enemmän käytännön opastusta, vuorovaikutusta ja tilaa omille kysymyksille, jotta opitut asiat voi tehokkaasti siirtää käytäntöön ja omaan arkeen.

Digiportaat-hankkeeseen on osallistunut kolmen vuoden aikana yrityksiä ympäri Etelä-Savoa. Kaiken kaikkiaan osallistuneita on 413 henkilöä. Digitaitotasoa kartoittavia, yrityksen itsearviointiin perustuvia osaamiskartoituksia tehtiin 278.

Hanke järjesti aikanaan yhteensä 209 koulutusta, eli noin kolme koulutusta viikossa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 134 yritystä. Mestarikurssin koulutuksia järjestettiin 10 ja yritysneuvojien koulutuksia 16. Kaikille vapaita ja maksuttomia digi-infoja pidettiin 27 kappaletta. Hankkeen aikana yrityksiä pystyttiin ohjaamaan digitalisaation hyödyntämisessä yrityskohtaisesti eteenpäin. Yritysten kehitystä tukevia digisparrauksia pidettiin noin 60 yrityksen kanssa, ja myös digiosaajaverkosto saatiin vakiinnutettua. Hankkeeseen osallistui myös 132 yritysneuvojaa.

Tämän lisäksi Digiportaat tuotti yhdeksän yrityksen kanssa hiljaisen tiedon videoita yritysten omaan käyttöön. Välillä sanat eivät riittäneet kuvaamaan tarpeeksi selkeästi parhainta tapaa toimia, jolloin hiljaisen tiedon videoilla tämä voitiin ikuistaa. Videoiden avulla yrittäjät
voivat siirtää alansa sisäistä tietoutta esimerkiksi alaisilleen.

Digiportaiden verkkosivuilla, www.digiportaat.fi, vieraili koko hankkeen aikana kaiken kaikkiaan 19 515 kävijää, ja sivustoa katseltiin 68 718 kertaa. Digiportaiden tiimi on tuottanut digitalisaation mahdollisuuksista yrityksille paljon materiaalia, johon voi tutustua vapaasti näillä verkkosivuilla.

Hanke oli mukana järjestämässä SYKE-tapahtumia vuosina 2019–2020 ja Nordic Business Forum -striimauksia vuosina 2019–2021. Vuonna 2020 alkaneen koronapandemian takia näitä tapahtumia ei lopulta järjestetty vuosina 2020 ja 2021. Vuonna 2021 järjestettiin yhteisvoimin Savonlinnan elinkeinopalveluiden ja Uusyrityskeskuksen kanssa ”Rethink –Innostu uudistamaan yrittäjyys” -seminaari korvaamaan peruuntunutta NBF-tapahtumaa.

Lisäksi on huomautettava, että Digiportaiden toimenpiteet ja tulokset on pantu merkille laajemminkin kuin Etelä-Savossa. Euroopan komission sivuilla on kerrottu hankkeesta onnistumistarinana (”Climbing the Digital Steps to business success”, Saatavissa: Projects – Climbing the Digital Steps to business success (europa.eu), julkaistu 11.2.2021).

Näiden toimenpiteiden ja tulosten myötä Digiportaat sai lisättyä tietoisuutta ja vahvistettua liiketoiminnalle tärkeitä digitaitoja yrityskentässä. Hanke on saanut myös hyvää palautetta käytännönläheisistä koulutuksista, joita on järjestetty ketterästi yritysten tarpeita vastaten. Jatkohanke jatkaakin digiportaiden rakentamista lokakuussa 2021. Tarjolla on jälleen kattava skaala uusia koulutuksia.

Lue laajempi selonteko Digiportaiden ja pk-yritysten matkasta digiportailla ”PK-yrityksen digiporrastreeni. Etelä-Savon Digipuntari 2021” julkaisusta. Julkaisun voit lukea täältä.